ORGANI IN FUNKCIJE

Andrej Utenkar – Predsednik

E-pošta: sps-new@vir.si

IZVRŠILNI ODBOR

Boris Goljevšček – Predsednik

Člana IO: Ivo Bura, Vladimir Zevnik

NADZORNI ODBOR

Nedeljko Krpetič – Predsednik

Člana NO: Borislav Nikolić, Peter Potrebuješ