DOMOV

O sindikatu pomorščakov

Sindikat pomorščakov Slovenije (SPS) je reprezentativen slovenski pomorski sindikat. Deluje neodvisno od političnih strank in ne glede na politično, nacionalno ali versko pripadnost posameznih članov.

SPS je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti, opredeljenih v statutu, programu dela in drugih aktih. SPS v uresničevanju interesov in zahtev članov v skladu z mednarodnimi konvencijami deluje svobodno. Interesno se povezuje z drugimi sindikati doma, v evropskem in svetovnem prostoru. V slovenskem prostoru smo od leta 2007 povezani s Konfederacijo Sindikatov 90 Slovenije (KS 90), v mednarodnem pa od same ustanovitve leta 1990 z Mednarodno federacijo transportnih delavcev (ITF) in Evropsko federacijo transportnih delavcev (ETF).

Leta 1990 se je zaradi nove družbene politične situacije pojavila potreba po novem sindikatu pomorščakov ki bi nasledil dotedanjega. Za prvega predsednika je bil izvoljen Vladimir Zevnik, ki je v naslednjih letih postavil temelje na katerih Sindikat stoji še danes.

Predsedniki SPS od ustanovitve dalje:

Vladimir Zevnik (1990 -1996)

Branko Krznarič (1996-1999)

Karl Filipčič (1999-2006)

Petar Kaludjerovič (2006-2008)

Andrej Utenkar (2008-)

Vsa ta leta se je sindikat boril za pravice vseh pomorščakov, slovenskih in tujih in to bo naše glavno vodilo tudi v prihodnje. Trenutno sindikat šteje 200 članov različnih narodnosti: slovenskih, hrvaških, srbskih, bošnjaških, črnogorskih, ruskih, ukrajinskih in filipinskih pomorščakov.

Poslanstvo

Sindikat pomorščakov Slovenije se zavzema za zaščito pravic, uveljavljanje interesov, osveščanje in borbo za boljši položaj pomorščakov v družbi. SPS zagovarja demokracijo in svobodo in se odločno zoperstavlja vsaki diskriminaciji glede na barvo kože, vero, spol in politično prepričanje.